Gösteriliyor 1
Psikolojik İyi Oluş

Psikolojik İyi Olma İle Hayata Yüklenen Anlam

Psikolojik İyi Olma İle Hayata Yüklenen Anlam Psikolojik İyi Olma Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde hayata yüklenen anlam ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkide cinsiyete, yaşa, ebeveyn eğitim durumuna, algılanan anne baba tutumuna ve hayatın büyük bölümünü geçirilen yere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Psikolojik iyi oluş, kişinin strese ve zorlu durumlara karşı …